background
Providing Full Range Of High Services & Soultions Worldwide.

We Produce Positive Results From Ever Growing Industrial & Manufacturing Estates!

Schedule An Appointment
background
Establish international standards for reliability and optimization

Maximize your asset value using optimization services from KTT

Contact Us
Info KTT
+84 9 0392 9505
Sales Representative
PTW

PTW

Phần mềm PTW do KTT phát triển nhằm số hóa hoạt động quản lý giấy phép làm việc, giúp tiết giảm thời gian, hạn chế các sơ sót, tối ưu về mặt thống kê, quản lý… Với mong muốn giúp khách hàng trãi nghiệm tốt nhất đối với phần mềm, cũng như thực sự phát huy được những ưu điểm của việc ứng dụng CNTT trong hoạt động vận hành, sản phẩm phần mềm PTW sẽ được đội ngũ phát triển của KTT tinh chỉnh phù hợp nhất theo các yêu cầu từ khách hàng trước khi triển khai vào ứng dụng thực tế. Bên cạnh phiên bản web, KTT còn phát triển các ứng dụng hỗ trợ trên nền tảng Adroid và IOS cho phép nhân sự vận hành có thể sử dụng trên điện thoại/ máy tính bảng ở chế độ Offline/ Online.

Read More
Operation Round

Operation Round

Phần mềm Operation Round do KTT phát triển nhằm giải quyết các nhu cầu về quản lý hoạt động ghi chép, kiểm tra, theo dõi các thiết bị/ hệ thống trong quá trình vận hành Nhà máy. Việc triển khai phần mềm sẽ giúp nhân sự vận hành dễ dàng thực hiện các công việc định kỳ hoặc theo lịch trình, tránh được những sai sót, tiết giảm thời gian và loại bỏ nhiều giấy tờ không cần thiết như cách làm thủ công trước đây. Với mong muốn giúp khách hàng trãi nghiệm tốt nhất đối với phần mềm, cũng như thực sự phát huy được những ưu điểm của việc ứng dụng CNTT trong hoạt động vận hành, sản phẩm phần mềm Operation Round sẽ được đội ngũ phát triển của KTT tinh chỉnh phù hợp nhất theo các yêu cầu từ khách hàng trước khi triển khai vào ứng dụng thực tế. Bên cạnh phiên bản web, KTT còn phát triển các ứng dụng hỗ trợ chạy trên nền tảng Adroid và IOS cho phép nhân sự vận hành có thể sử dụng trên điện thoại/ máy tính bảng ở chế độ Offline/ Online.

Read More
Interface Analysis

Interface Analysis

Most systems require connections with other applications, hardware and peripheral devices to function properly. Interface Analysis is a business analysis elicitation technique that helps to identify interfaces between solutions/applications to determine the requirements for ensuring that the components interact with one another effectively.

Read More
Predictable production

Predictable production

Producing quality products while keeping costs as low as possible is undoubtedly one of the most important challenges for manufacturers. This is possible only if manufacturing process flows are stable, and have limited variation around target values and result in minimized overproduction.

Read More
Quality and consistency

Quality and consistency

Customers demand quality and consistency — they need it to make informed purchase decisions.

Read More
CBM Training Course & ISO CAT Certificates

CBM Training Course & ISO CAT Certificates

The course achieves this goal by utilizing animations and animated simulations that make it understandable, memorable, and interesting. Delivered by passionate industry experts, this course, with the optional exam/certification, the course will make a difference to the future of your organization.

Read More