background
Provides leading services and solutions for reliability and optimization

Our goal is to help customers realize sustained improvements in reliability, integrity and cost effectiveness through the application of advanced technologies and solutions!

Schedule An Appointment
background
Establish international standards for reliability and optimization

Maximize your asset value using optimization services from KTT

Softwares

Contact Us
Info KTT
+84 9 0392 9505
Sales Representative
Power Risk

Power Risk

Powerrisk is copyright technical software developed by KTT. It help to Improve efficiency and performance of your risk management through barrier methodology by maintaining a systematic, consistent workflow covers the entire barrier management life cycle

Read More
ISO 17025

ISO 17025

KE-LIMS is software developed by KTT that allows you to effectively manage samples and associated data.

Read More
ISO 45001

ISO 45001

KESIS makes it easy to monitor, measure, audit, and review nearly anything related to your Occupational health and safety management system and ISO 45001 (replaces OHSAS 18001).

Read More
Handover ISO 45001- Safety management software to EVN GENCO 3

Handover ISO 45001- Safety management software to EVN GENCO 3

On November 27, 2020, EVN GENCO3 successfully held a final meeting on the project to develop safety management software according to ISO 45001 (KESIS) which is consulted and deployed by KTT.

Read More
Operation Round

Operation Round

Phần mềm Operation Round do KTT phát triển nhằm giải quyết các nhu cầu về quản lý hoạt động ghi chép, kiểm tra, theo dõi các thiết bị/ hệ thống trong quá trình vận hành Nhà máy. Việc triển khai phần mềm sẽ giúp nhân sự vận hành dễ dàng thực hiện các công việc định kỳ hoặc theo lịch trình, tránh được những sai sót, tiết giảm thời gian và loại bỏ nhiều giấy tờ không cần thiết như cách làm thủ công trước đây. Với mong muốn giúp khách hàng trãi nghiệm tốt nhất đối với phần mềm, cũng như thực sự phát huy được những ưu điểm của việc ứng dụng CNTT trong hoạt động vận hành, sản phẩm phần mềm Operation Round sẽ được đội ngũ phát triển của KTT tinh chỉnh phù hợp nhất theo các yêu cầu từ khách hàng trước khi triển khai vào ứng dụng thực tế. Bên cạnh phiên bản web, KTT còn phát triển các ứng dụng hỗ trợ chạy trên nền tảng Adroid và IOS cho phép nhân sự vận hành có thể sử dụng trên điện thoại/ máy tính bảng ở chế độ Offline/ Online.

Read More
PTW

PTW

Phần mềm PTW do KTT phát triển nhằm số hóa hoạt động quản lý giấy phép làm việc, giúp tiết giảm thời gian, hạn chế các sơ sót, tối ưu về mặt thống kê, quản lý… Với mong muốn giúp khách hàng trãi nghiệm tốt nhất đối với phần mềm, cũng như thực sự phát huy được những ưu điểm của việc ứng dụng CNTT trong hoạt động vận hành, sản phẩm phần mềm PTW sẽ được đội ngũ phát triển của KTT tinh chỉnh phù hợp nhất theo các yêu cầu từ khách hàng trước khi triển khai vào ứng dụng thực tế. Bên cạnh phiên bản web, KTT còn phát triển các ứng dụng hỗ trợ trên nền tảng Adroid và IOS cho phép nhân sự vận hành có thể sử dụng trên điện thoại/ máy tính bảng ở chế độ Offline/ Online.

Read More